Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Diyarbakır tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı olarak TMGD bulundurma zorunluluğunda firmalara destek olacak yeterli altyapı ve desteğe sahibiz. 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, ülkemizde ilk olarak Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde gündeme gelmiştir. 2010 yılında Türkiye’nin ADR Konvansiyonunu imzalayarak yürürlüğe koymasının ardından 2014 yılından itibaren yerel mevzuat olan Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. Böylece 50 ton ve üzeri miktarlarda tehlikeli maddeleri dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, taşımacı v.s. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.Yönetmeliğin kapsamına giren firmalar, tehlikeli maddelerin taşınması, ambalajlanması, doldurulması ve buna benzer işlerde danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirler.

Yerinde inceleme

Çalışma sahasındaki riskleri yerinde inceleyip işverenle karşılıklı görüşmeler yaparak çözümler üretiyoruz.

Önlemlerin Alınması

Kazaların en aza indirgenmesi için gerekli önlemler alınması konusunda danışmanlık yaparak çalışma alanını güvenli hale getiriyoruz.

Periyodik Kontrol

Kontrol mekanizması oluşturarak oluşacak yeni riskleri engelliyoruz.